Pagbasag sa Dilim ng Nagalit Ang Buwan sa Haba ng Gabi

Maraming pelikula na ang nagtanghal at tumalakay sa salimuot pag-ibig, buhay mag-asawa, at pamilya. Ngunit sa pelikula ni Danny L. Zialcita, may higit pang nangingibabaw sa pagtatalo ng mga magkakarelasyon at paghaharap ng mga pinaglalaruang puso. Lalong naitatanghal ang mga nakukubli ng iba’t ibang tensiyon kapag napagtagni-tagni ang magkakahiwalay na istorya  ng mga tauhan, at lumilinaw ang lahat kung susuriin ang mga pangyayari sa pagitan ng liwanag at dilim.

Sa pagtatapat ng dalawang koseptong ito, nagkakahalaga ang epektibong paggamit ng ilaw at anino. Lumitaw ang paggamit rito sa ilang pagkakataon. Nang unang magpaalam si Miguel (Dindo Fernando) kay Delza  (Laurice Guillen) na sasama siya sa ibang babae, kitang-kita ang juxtaposition nilang mag-asawa. Habang nagbibigay-dahilan ang lalaki, nakaposisyon siya sa may puting pader at bahaging naiilawan. Habang sa kaliwa ng sala, ang pinagpapaalaman ay malayo at bahagyang natatamaan ng ilaw ng lamp shade.Sa ikalawang pagkakataon, tuluyang nang namaalam si Ginoong Almeda sa kanyang misis, ngunit ngayon sa halip na interior, pareho na silang nasa labas. Habang papalubog ang araw, tanging anino o silhouette na lamang ni Delza ang naaaninag sa kanya. Mahihiwatigang sa mga ito ang pananatili at pagkaiwan ng karakter ng babae sa kalagayang hindi niya matatanggap, ni mauunawaan nang lubos ang anumang paliwanag ng lumisang bana. Gayundin, wala siyang maibigay na dahilan sa mga anak kung bakit hindi uuwi ang ama.

Sapagkat papel na ginagampanan ng ina ang maging ilaw ng tahanan, kinakailangang mapanatili niya ang pagiging liwanag ngunit nagawa ng pelikulang basagin ang stereotipikong pagtingin sa pamamagitan ng pagpundi sa ilaw. Higit pang ipinamalas dito ang pagkawala ng liwanag nang piniling pumasok sa dilim ng hotel ni Ginang Almeda para palihim na katagpuin ang matagal nang manliligaw (Tommy Abuel) na naglagay sa kaniya sa posisyong at pagtingin ng anak at asawa sa ibang pananaw —na dapat manatili lamang sa loob ng bahay ang babae; na hindi maaaring gawin ng babae ang maghanap ng iba kung hindi na maligaya sa piling ng asawa. Ang mga pagtinging tulad nito ang patuloy na nagkakahon sa imahen ng babae bilang asawa at magulang na sinikap baguhin ng papel ng Delza ni Guillen gayong piniling hindi ipagpatuloy ang plano. Samantala, ang kasal ding si Stella (Gloria Diaz) sa umaming silahis na si Dimitri (Eddie Garcia) ay tinotoo ang paghahanap ng aniya’y tunay na lalaki.

Ang pagtutumbas sa buwan bilang babae ay nakatulong din sa paglalarawan ng paghuhunos ni Delza mula sa mapagtimpin at walang galit na asawa tungong mapangahas at palabang babae. Makikita ito sa biglang pagtawag niya sa kinakasama maging nang tutukan niya ng baril si Miguel. Habang si Stella, na nangangahulugang bituin, ang kasalungat ng liwanag ni Delza, ay ningning lamang na panandalian pumukaw sa damdamin at nasa  ni Miguel. At sa Huli, maging ang biuting ito ay maliliwanagan ng kalagayan ng kaniyang karibal matapos ang pananatili nila sa mahabang dilim na nilikhang gabi ng pagniniig.

Pinakahuli, gaya ng umuulit na pagpapalit-anyo ng buwan, nagawang papagbaguhin ang katauhan ni Delza. Mula sa pagiging asawa at ina sa pagbubukas ng pelikula, hanggang sa bumalik siya sa kaniyang tunay na anyo: ang unang umagaw kay Miguel. Pero dito siya ang buwan na nagbigay ng ilaw sa mahabang gabing nanatili ang lalaki malayo sa tunay nitong pamilya.

 

Nagalit ang Buwan sa Haba ng Gabi Movie Review | Movie Analysis | Movie Criticism

Nagalit ang Buwan sa Haba ng Gabi Film Review | Film Analysis | Film Criticism

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s