Ang Benta ng BuyBust

Mapaparatangang kulang sa kompleksidad ng mga naunang pelikula ni Erik Matti ang linyar na naratibo ng kaniyang Buybust, lalo kung ihahambing ito sa OTJ at Honor Thy Father, ngayong binabalikan niya ang genre ng action films. Sa halip, ang bagong ibinibigay dito ay isang sariwang perspektiba mula sa babaeng protagonistang si Manigan (Curtis), at ang pagtatangkang mapalitaw ang kuwento mula sa sala-salabid na mga engkuwentrong pinagdaanan ng mga tauhan. Dahil gaya ng nilikhang pamayanan ng Biyaya ni Maria (na may pagtutulad sa ibang slum areas sa lungsod), ililito at ililigaw ang sinumang nakatunghay sa mga magaganap na pagbabanggaan ng mga panig sa loob nito.

Ang pagsunod ng kamera sa mga tao ng PDEA rito ang nagpaparamdam na kaisa ang manonood sa pagtunton nila sa kinalalagyan ng kanilang target. Pero sa pagsasanay inihahanda na nagmamasid na, habang sa sandali ng pagpaplano ng mga hakbang na gagawin, makikita ang pagkabalisa nang walang hintong paggalaw at pagsama sa kinatatayuan ng bawat miyembro ng grupo. Hindi napapanatag ang paningin natin sa nasa harapan at kahaharapin.

Matagumpay ang pagkakabuo ng slum area hanggang sa pagwasak dito ng naganap na sagupaan ng mga magkakalabang puwersa. Hindi mahahalata ang pagiging artipisyal ng mga nakatindig na estruktura dahil higit na ipinadarama nito ang kilabot kung mapapadpad sa mga kawangis na pook. Binubura ng tagpuan ang linya sa pagitan ng tunay lugar at ng nilikha lamang. Nagiging hiwalay na tauhan ang Biyaya na kumakatawan sa kolektibong isip at nadarama ng mga naninirahan dito at sapat na ito upang tumayo ito bilang isang karapat-dapat na katunggali ng kahit sinong nagbabalak na banggain siya.

Ang kuwento ng operation ay isang bitag para mapaniwala ang manonood na malinaw ang pagkakahati sa mga nagtutunggaliang mga panig, ang pagtalunton ng awtoridad sa mga naghahasik ng panganib sa siyudad. Ngunit ang totoo, gaya ng maparikalang pangalan ng sinugod na tagpuan, higit na binibigyang pansin ang kuwento ng mga taong nakatira rito. Maliban sa puwersa ng PDEA/pulis at ng opersayon ng droga, naitatampok ang ilang uri ng residenteng makakasalamuha ng mga naliligaw na operatiba. Nariyan ang mga walang pakialam sa nangyayari sa labas ng dingding ng bahay marahil dahil nasanay na; nariyan ang nagnanais na mag-abot ng tulong ngunit nangangambang babalikan at madadamay sa gulo; nariyan ang mga nakikisali sa pag-atake dahil sawa nang napapagitna sa paulit-ulit na pagsugod nang hindi nakalalaban.

Samakatwid, hindi ito kuwento ng mga PDEA at iba pang sangkot sa pagpapatakbo ng kalakaran ng ipinagbabawal na gamot. Patunay rito ang kasaysayan ni Manigan, na bagaman ay nagpapatibay sa kaniyang motibasyon upang kumilos nang maingat sa panibagong operasyon kasabay ng pakikitungo niya sa kaniyang mga superior, ay hindi mahalaga at walang idinaragdag sa totoong salimuot sa relasyon sa pagitan ng nagbibigay-utos at sa tagapagpatupad nito.

Ang mahalaga, ang kinakatawan ng mga tauhang mababakas sa higit na malapit at mababalikang kasaysayan. Ang pabalang na sagot ni Manigan sa kaniyang commanding officer ay pagpapaalala sa sinapit ng mga SAF sa nangyaring bakbakan laban sa terorismo sa Mamasapano. Habang ang ilang tunay na nangyayari sa war on drugs ng kasalukuyang administrasyon nama’y binabaligad upang ipamalas ang isang alternatibong kahihinatnan ng mga nasa frontline ng digmaang ito kung sakaling maging mulat ang mga mamamayang naiipit at ginigipit ng mga may hawak ng kapangyarihan.

Nananaig sa buong gabi ang pagpuksa sa maliit na bahagi ng suliranin sa ilegal na droga pero masasapawan ito ng madugong bakbakan sa pagitan ng mga operatiba ng gobyerno laban sa kapitbahayang nagtulong-tulong sa wakas. Bukod sa aktibo at tuwirang pakikipaglaban, maituturing ding pandarahas ang pasibong mentalidad ng ilang taga-Biyaya. Samantala, ang mga miyembro ng unit na sumalakay, na ituturing na mga protagonista rito, na epekto lamang ng pagiging bahagi ng isang layuning kontra-droga, ay mahahalatang nagmumula sa gitnang-uri para tanggapin at gampanan ang tungkuling maaaring maglagay sa kanila sa panganib.

Sa ganitong paglulugar, ang pisikal na komprontasyon o ang pangkukuyog ay dulot ng pagtutulak ng mga mas nakatataas para pasiklabin nang tuluyan ang digmaan sa magkabilang grupo; na parehong may sinusunod o di kaya’y may nag-uudyok para maunang umatake ang isa sa isa. Naglalaro ito sa idea na magkasangkot ang mga nagbababa ng utos mula sa kabilang panig na hindi malayong magkatotoo sa paulit-ulit nang nagaganap sa kasalukuyan. Lalo pa’t mapapansing walang mukha ang tinatangkang dakpin ng grupo ng PDEA rito at ang taong nagkanulo sa kanila, ang mga taong masasabing mas nakatataas sa mga tagasunod.

Sa huli, ang magkatunggaling panig ay sandaling magkasundo para sa hinahangad at ikatatahimik ng lugar. Gayunman, dahil ang kasunduang itinatag ay binuo ng magkaibang uri, walang matitiyak na pangmatagalang epekto kaya’t may panganib na bumalik ang gulong kapupuksa lamang. Pinalalakas ng obra ni Matti ang pagpapahalaga sa buhay, kahit sila’y dawit sa problema sa droga o kahit pa bahagi ng puwersa ng awtoridad. Habang sa kabila nito, winawasak ang idea ng bulag na pgsunod sa kinikilalang kapangyarihan. Dahil ang lahat ng manonood ay kasangkot, naligaw, at pumasok sa Biyaya at wala ring katiyakan kung paanong makatatakas mula rito.

Buybust Movie Review | Movie Analysis | Movie Criticism

Buybust Film Review | Film Analysis | Film Criticism

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s