Sa Punto ng Laho ng Distance

Ang Distance ni Perci Intalan ay isang pagsipat sa epekto ng relasyong LGBTQ+ sa pamilya na hindi lamang nakatutok sa paghihiwalay ng mag-asawa, pero lalo sa mga anak na naiiwang nagtataka sa kinahinatnan ng kinikilala nilang mga magulang. Tinangkang ipakita rito ang pangmadalian at pangmatagalang nangyayari sa dynamics ng kahigpitan ng pamilya. Hindi mawawala rito ang paglisan (o pagpapalayas) sa asawang nagkasala at hindi humihinto rito ang pagsusuri ng pelikula hanggang hindi nagagalugad na lingid sa malay ng batang iniwan na siya pala’y sumusunod sa yapak ng magulang niya. Mahusay ang pagkukubli sa tunay na dahilan ng hiwalayan para mapag-isip o ipatanggap sa manonood na ang pagtataksil ay pasok sa kumbensiyonal ng mga relasyon gayong kasabay nito’y pinalalabo ang puno’t dulo ng pagdistansiya ni Liz (Calzado) kay Anton (Buencamino).

Matagumpay ang pagtitimping upang hindi mailahad ang katotohanan at panatilihin ang ganitong kalabuan. Mahahalata ang tensiyon sa muling pagsasama ng buong pamilya ni Liz. Napaglapit mang muli sa antas na pisikal ang protagonista at ang mga iniwan niya sa Filipinas, malinaw na may pagkailang na paulit-ulit na namumuo. Mapapansin ito sa paggamit ng pelikula sa vanishing point na itinatag sa pambungad na eksena pa lamang. Pansinin ang larawan:67F93B71-C4C6-45A7-BEE2-A9DDFFA09B8F-3190-000001003DD2BDB0Mula sa http://www.cinemalaya.org/distance/

Sa mga biswal na gaya nito matatagpuan ang kalakasan ng Distance. Kahit makikitang magkasama o magkalapit sa loob ng kuwadro ang nagbabanggaang mga tauhan, lalo na sa panganay na si Karla (Malvar), mahihiwatigan pa rin ang napakalawak na puwang sa kanilang dalawa ng ina na hindi matatawid nang basta. Mapapansin ito sa paghaharap nila sa pinto ng tahanan, sa silid ni Karen, sa hapag kainan, sa loob ng sasakyan.

Screen Shot 2018-08-08 at 4.58.15 PM

Screenshot mula sa trailer sa http://www.cinemalaya.org/distance/

Ang kakatwa pa, ito rin ang mismong device na kinasangkapan sa marahang paglalahad, patungo sa dulo, sa tunay na dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa. Sa mga kuhang gaya nito, ipinamalas mula sa pananaw ng mas batang Karen na mula sa malayong parte ng bahay, nakita niya ang itinatagong relasyon ni Liz. Ang pagkakalagay ng bata mula sa puwestong iyon ay isang pagpapatibay sa idea na ang nasaksihan ay hindi mananatiling lihim dahil itinago ng supling ang alaala niyang iyon.

Nagkakaroon naman ng pagbabaligtad ng papel sa ng mag-ina nang si Liz naman ang hindi sinasadyang makasaksi sa panganay niyang marahil ay isang unconscious na pagyakap o pagtanggap sa katauhan ng inang pinili lamang na umibig. At sa kabilang banda, siya rin nama’y pinipiling ibigin ang isang babaeng nakapagpapaligaya sa kaniya. Sa ganitong paraan, natatanaw mula sa pisikal na layo at sa layo ng nakaraan ang dati niyang sarili.

Ang teknik na ginamit upang ilarawan ang ugnayang ito ay lalong nagkaroon ng halaga sa huling komprontasyon ni Liz at Karen na sa parehong sa puwesto noong makita ng anak ang ina sa kusina. Sa pagsiklab ng pagsasagutan ng dalawa, ang pagpasok ng ama at ng bunsong kapatid sa eksena ay lumikha ng isang family portrait. Ngunit sa blocking sa retrato/kuhang ito, umiiral pa rin ang distansiya ng bawat isa sa kanilang ilaw ng tahanan.

Nakalulungkot lamang na sa pagdidistansiyang ito, higit na malaki ang pagitang nabuo sa mga naninilbihan para sa mag-anak ni Liz at Anton. Madarama ito sa kawalang emosyon nang tanggapin ng kasambahay ang kaniyang dating amo na tila may pandidiring kasama ang ngiti.

Bukod sa tumatayo ang distansiya sa pelikula bilang isang pagpapamalas ng paglayo ng kalooban sa taong dating minamahal, taliwas ang lahat ng ito sa pagitang paulit-ulit namang pinagbubuklod ni Anton. Nang bitawan niya ang mga salitang ang kaniyang pag-ibig ay higit pang magtatagal kaysa anyo ng pag-ibig ni Liz sa para sa yumaong mangingibig, sa pagkakataong iyon makikitang iyon lamang ang tanging puwersang kambal na makapagtatawid at makapaglalayo sa kanila.

 

 

 

 

 

Distance Movie Review | Movie Analysis | Movie Criticism

Distance Film Review | Film Analysis | Film Criticism

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s